name=“p:domain_verify” content=“777b6b19394091e88f31726a53555b60"

Wat als eten je honger niet stilt…

Voor velen van ons zit het ingebakken om voeding te gebruiken als een veilig dekentje tegen emoties, in een poging die te verdoven. We verlangen naar liefde en comfort, we grijpen naar eten.

Eten als beloning. Eten als vriendschap. Eten als liefde en steun.
We eten omdat we verdrietig zijn, omdat we ons schuldig voelen, omdat we ons vervelen of omdat we ons gefrustreerd, alleen of boos voelen. Vaak zonder rekening te houden met interne honger- en verzadigingssignalen.

Maar eten verandert weinig tot niets aan onze emoties, hoe hard we ook proberen. Dus blijven we eten, zonder ooit verzadigd te raken. De oorzaak van het eten – de gevoelens – gaan immers niet weg…

Hoe komt dat? En hoe geraak je uit die spiraal?

De eerste stap is om te (h)erkennen dat je een emotionele eter bent. Dat doe je door fysieke en emotionele honger van elkaar te leren loskoppelen.
Denk hierover even na; Welke signalen geeft je lichaam als je honger hebt, die te stillen valt door energie op te nemen, door te eten? En wat voelde je op momenten waarop je dacht dat je honger had, maar eten geen oplossing bood?

Als tweede stap kan je gaan onderzoeken wanneer die emotionele honger opspeelt. Welke gevoelens gaan hiermee gepaard? Gebeurt dit meestal op hetzelfde moment gedurende de dag? Welke gebeurtenissen gaan hieraan vooraf?

Ten derde is het interessant om stil te staan bij alternatieve manieren om met je emoties om te gaan.Wat kan je doen om die gevoelens te laten passeren, zonder er van weg te vluchten? Wie kan je in vertrouwen nemen? Wat vind jij ontspannend om te doen als je je emotioneel geladen voelt? Even gaan liggen? Even goed huilen? Even naar buiten? Luisteren naar rustgevende muziek? Zoek wat voor jou werkt, en neem hiervoor gerust je tijd!

Hoe makkelijk het ook lijkt, eten lost de kern van het probleem – de nare gevoelens – niet op, waardoor je alsnog onverzadigd overblijft. Uitzoeken wat er aan de hand is, en weten wat voor jou wel werkt, is dan een beter idee.

Ben jij dus een emotionele eter, dan ligt de oplossing in zorgen voor jezelf!

-Jolien Vandemoortele